top of page

Om diskgolf

Hva er diskgolf?

Diskgolf ligner på mange måter vanlig golf. Den største forskjellen er at en ikke bruker kølle og ball, men en disk (eller frisbee som mange kaller det). Målet med diskgolf er å fullføre hullet på færrest mulig kast. Hvert hull er fullført når disken ligger i kurven.

 

Vis Hensyn!

 • Vis respekt for andre mennesker, dyr og naturen.

 • Ikke kast dersom du kan treffe andre eller ikke har oversikt over området.

 • Bruk spotter der det er påkrevd.

 • Plukk opp søppelet ditt!

Generell innføring:

 • Hvert hull startet ved oppmerket utkaststed. Etter utkastet (tee) skal alle de neste kastene foregå fra det stedet frisbeen lander (lie).

 • Den som ligger lengst unna kurven kaster hele tiden først. Også dersom det betyr at du må kaste flere ganger på rad. Ingen spillere kan gå foran den som kaster. Dette for å unngå farlige situasjoner.

 • Hullet er fullført når frisbeen blir liggende i kurven.

 • Den som kastet færrest kast på forrige hull starter først ved neste utkast. Grunnleggende regler:

 • Når du kaster må du ha et støttepunkt på “lie” (stedet der forrige kast landet).

 • Det er lov med tilløp samt å tråkke over “lie” etter at frisbeen er kastet så lenge du ikke er innenfor 10m.

 • Det er lov og flytte “ting” som ikke henger fast om det er til hinder der du skal stå og kaste.

 • Hvis du må flytte frisbeen fordi den ligger utenfor området som er definert som banen får du et kast i tillegg. (Out of Bounds, OB).

 • Det neste kastet skal da være fra det stedet frisbeen krysset grensen til banen.

 • Hvis frisbeen din ligger farlig til (for eksempel i en skrent), er det lov å flytte den til nærmeste trygge området som ikke er nærmere kurven. Du får ikke tilleggskast.

 • Ved uenighet er det er tallet i gruppa som ikke er direkte involvert i situasjonen som bestemmer.

Etikette (dette er viktig da vi alle er forskjellig og vi vil være gode forbilder):

 • Vis hensyn til andre spillere ved å holde deg i ro når de kaster.

 • Stå bak andre spillere som skal kaste.

 • Spesielt i konkurranser (som tirsdagsgolfen vår) skal ikke andre spillere stresses. La alle få tid til sine forberedelser, innenfor rimelighetens grenser.

 • Går det dårlig? Lev med det, husk det er det neste kastet teller. Ikke la andre spillere føle at de "går dårlig" med deg!

Forøvrig kan vi vise til følgende lenker:

En brosjyre fra 2006 som forteller litt om flere typer disksport.

En side hos Norges Amerikanske Idretters Forbund, som forklarer hva diskgolf er.

En lenke til Norges Amerikanske Idretters Forbund for generell informasjon.

Til slutt, den offisielle regelsiden for diskgolf hos PDGA.

Video By: Best Disc Golf Discs. More great disc golf videos are available on the Best Disc Golf Discs YouTube channel!

bottom of page