Søk
  • .

Rekordoppmøte på dugnad!

Søndag 10.mai ble det avholdt dugnad på Børstadbanen. Hele 20 personer møtte opp (med én meters avstand), som vi kan skrive under på er ny dugnadsrekord. Hull 7 og hull 8 ble flyttet på, vedlikehold av fairways og rydding av søppel. Alt unnagjort på 2 timer. Tusen takk til alle oppmøtte! Banen er nå åpen for alle. Legg merke til at kurv på hull 7 nå er flyttet mye nærmere utkastet for å unngå discer og tråkk i åker. Hull 8 kastes ikke lenger mot friidrettsbanen, men kastes oppover mot skogen.


0 visninger